Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 6.852
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GD&ĐT LẠNG GIANG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯƠNG LẠC                                       Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

     Số: 01 / KH- MNHL                                    Hương Lạc, ngày 11 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

     Căn cứ vào Điều lệ trường Mầm non;

     Căn cứ công văn số 1673/QĐ-UBND, ngày 6 tháng 8 năm 2021 của UBND tình Bắc Giang về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tình Bắc Giang;

     Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022 của trường MM Hương Lạc; căn cứ kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn xã Hương Lạc.

     Trường MN Hương Lạc thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

  1. Mục đích yêu cầu.

     Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế đảm bảo công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, thuận lợi cho hoc sinh và phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

   Điều tra chính xác trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, đăng ký chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho trẻ. Thực hiện công khai Kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo lắm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

   Phấn đấu trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra nhóm trẻ độc lập tư thục đạt 15%. 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến các cơ sở giáo dục mầm non. Duy trì 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp và được học đủ 2 buổi/ ngày.

  1. Nội dung.

1.Đối tượng:

      Nhà trường tuyển sinh trẻ ở độ tuổi mẫu giáo từ 3- 5 tuổi (Trẻ sinh các  năm 2016, 2017, 2018) Có hộ khẩu thường trú tại xã Hương Lạc.

     2. Chỉ tiêu tuyển sinh.

- Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 171 Cháu.

- Lớp mẫu giáo 4 -5 tuổi: 201  Cháu.

- Lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 187   Cháu.

Số trẻ đến trường : 559 trẻ.

Số trẻ tuyển mới: 171 trẻ.

    3. Địa điểm tuyển sinh.

- Khu A:  Học sinh trong độ tuổi tuyển sinh có hộ khẩu thường trú tại:Thôn kiễm, thôn 9 tự dưới, thôn 10 vàng, thôn 11 tự trên, thôn 12 bén dưới, thôn 13,14 bén rộng, Thôn 15 chùa ngoài, thôn 16 chùa trên, thôn 17,18 chùa, thôn 19 Ống, thôn 20,21 Má bắp

- Khu B: Học sinh trong độ tuổi tuyển sinh có hộ khẩu thường trú tại: Nội con 1, Nội con 2, Thôn 3 Nội to, thôn 4 Rừng Chướng, thôn 5 Ao rẻ, thôn 6 Ao rẻ.

- Phụ huynh nhập học cho con đã có danh sách niêm yết tại bảng công khai trên sân trường, của lớp.

    4. Thời gian tuyển sinh.

   Tuyển sinh trực tiếp vào trường Mầm non: Từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 30/8/2021.

    5. Quy định về hồ sơ của học sinh.

   Đối vưới học sinh đầu cấp ( 3- 4 tuổi, sinh 2018 và học sinh độ tuổi khác lần đầu đến trường nhập học):

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu

+ Các giấy tờ khác liên quan đến các chế độ chính sách như: con hộ nghèo, cận nghèo dân tộc,....

+ Thẻ bảo hiểm y tế phô tô.

  Học sinh đã học tại trường: Phụ huynh mang theo giấy tờ bổ sung ( Nếu có) về các chế độ ưu tiên hoặc các thay đổi khác liên quan đến khai sinh, các diện ưu tiên ( Hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật,...) Phụ huynh đăng ký cho con theo danh sách phân công đã được niêm yết tại bảng tin của trường và hệ thống zalo của nhóm lớp của năm học 2020-2021.

    6. Công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

     - Căn cứ diến biến của dịch Covid-19 trên địa bàn Bắc Giang, trong thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dich Covid-19. Hội đồng tuyển sinh của trường cần phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh (Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án cụ thể...) đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho CBGV, NV và phụ huynh học sinh.

      Phụ huynh khi nhập học cho con cần thực hiện tốt 5K và các yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19.

     7. Chế độ báo cáo.

   Ngày 12/8/2021, nhà trường gửi kế hoạch tuyển sinh lên trang Websize, bản tin trên hệ thống truyền thanh của xã,. Trên zalo nhóm lớp.

  Ngày 30/8/2021 các lớp gửi BC kết quả công tác tuyển sinh cho BHG (Đ/C Nguyễn Thị Vân).

  1. Tổ chức thực hiện.

    Nhà trường phối hợp với UBND xã và công an tổ chức điều tra trẻ trên địa bàn được phân công, báo cáo UBND xã để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch sở GDĐT phê duyệt.

     Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh báo cáo phòng giáo dục, UBND xã.

     Chỉ đạo các phó hiệu trưởng và các tổ chuyên môn triển khai Kế hoạch tuyển sinh tới 100% CBGV, NV theo kế hoạch đã xây dựng.

   Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang Web và phương tiện thông tin của UBND xã, , zalo nhóm lớp, nêu rõ việc phân công tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về hồ sơ....  trước khi tuyển sinh ít nhất 10 ngày.Thực hiện nghiêm túc quy định tại thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

   Đề xuất thành lập hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm:  Chủ tịch HĐ là hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên. HĐ tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng với chỉ tiêu được giáo.

    Khi nhận hồ sơ, CB tuyển sinh kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh,.... trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, nếu các thông tin trùng khớp cán bộ kiểm tra hồ sơ phải ghi vào mặt  sau của bản sao giấy khai sinh : đã kiểm tra khớp  với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.

   Phân công CBGV trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh đăng ký nhập học cho con.

   Chỉ đạo HĐ tuyển sinh trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp khoản ngoài quy định cho nhà trường.

   Chủ đông phối hợp với Y tế xã và các tổ chức liên quan phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện (trong thời điểm tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19).

   Kết thúc tuyển sinh, nhà trường in danh sách và báo cáo kết quả tuyển sinh cho UBND xã và Phòng GD&ĐT.

  Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG.

  • Phòng GD&ĐT;                                                                    ( Đã ký)
  • UBND xã Hương Lạc;
  • Các TCM:                                                                     Vũ Thị Thu Hà
  • Lưu: VT, hồ sơ

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Vân
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan