Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 4.641

Học và làm theo Bác về thực hành tiết kiệm

Câu truyện ý nghĩa về tinh thần gương mẫu , thực hành tiết kiệm theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh, của cô giáo Nguyễn Thị Xuyến giáo viên trường MN Hương Lạc nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu

Câu truyện ý nghĩa về tinh thần gương mẫu , thực hành tiết kiệm theo gương Chủ Tịch Hồ Chí Minh, của cô giáo Nguyễn Thị Xuyến giáo viên trường MN Hương Lạc nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu