Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 4.641

Cùng nghe cô kể chuyện về Bác Hồ

Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để hiểu sâu hơn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đưa phong trào kể chuyện về Bác trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại bậc học MN Huyện Lạng Giang.Mời các bạn cùng nghe câu chuyện: "Chiếc áo ấm" do cô giáo Phạm Hường trường MN Hương Lạc thể hiện.