Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 4.641
 • Trịnh Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, BTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0985834941
  • Email:
   trinhle0985834@gmail.com
 • Lê Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0984983892
  • Email:
   lethicuclgbg1984@gmail.com
 • Trần Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0382982357
  • Email:
   hoangtrangiahuy2016@gmail.com
 • Phạm Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0382231433
  • Email:
   cuthihung40@gmail.com
 • Phạm Thị Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   035171012
  • Email:
   hthuong1809@gmail.com
 • Đào Thị Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0377122744
 • Trần Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0328518228
  • Email:
   hieuthao161616@gmail.com
 • Bùi Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0984852749
  • Email:
   Buinhan.vn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, thư ký hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0972796073
  • Email:
   ha0972796073@gmail.com
 • Chu Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Email:
   Chuthao@gmail.com
 • Đào Tiến Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Điều dưỡng
  • Điện thoại:
   0983123503
  • Email:
   tandaotien@gmail.com