Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2022 : 4.641
 • Đào Tiến Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân điều dưỡng
  • Điện thoại:
   0983123503
  • Email:
   tandaotien@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0365847618
  • Email:
   nguyenmenlg2014@gmail.com
 • Trịnh Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0985834941
  • Email:
   trinhle0985834@gmail.com
 • Hoàng Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0974682993
  • Email:
   Hoangyemn@gmail.com
 • Trần Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0382982357
  • Email:
   hoangtrangiakhanh2016@gmail.com
 • Lê Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0984983892
  • Email:
   lethicuclgbg1984@gmail.com
 • Trịnh Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, BTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0985834941
  • Email:
   trinhle0985834@gmail.com
 • Lê Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0984983892
  • Email:
   lethicuclgbg1984@gmail.com
 • Trần Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng sư phạm
  • Điện thoại:
   0382982357
  • Email:
   hoangtrangiahuy2016@gmail.com
 • Phạm Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0382231433
  • Email:
   cuthihung40@gmail.com